Мишки и плъхове

Мишките и плъховете са малки гризачи появили се в началото на 18 век и са най-често срещания бозайник в света след човека. У нас са познати три вида мишки – полски, домашни и горски. Размерите им варират от 10 до 30 см, а теглото наброява до 30 грама. През живота си създават потомство около 10 пъти, което прави унищожението им трудно, ако не се извърши навреме и с подходящите средства. Една от разликите между мишки и плъхове, освен в размера им, е, че мишките живеят без наличието на водоизточник, докато плъховете са водолюбиви животни. Имат лоша зрителна система, но въпреки това са нощни животни. Откриват храната си чрез много засиленото им обоняние. Храната на мишките и плъховете е както растителна, така и животинска. Веднъж добрали се до провизиите ви, те ги нагризват и ги складират в свърталището си. Това е причината за наличието на гризачите дори в новото и поддържано строителство. Мишките и плъховете са причинители на големи щети не само в стопанството, но и в сградите. Могат ди причинят вреди на електрическата инсталация и обзавеждането. Носители на над 70 инфекциозни заболявания, чума, лептоспироза, трихинилоза, бяс, салмонела, туберкулоза, лимфоцитарен хориоменингит и тиф, мишките и плъховете са сериозен проблем за вашето здраве. Един от начините за борба с гризачите е прекъсването на досега им с хранителните продукти, което се оказва доста трудна задача. Поставянето на капани за мишки и плъхове също се оказва неефективен способ за борбата с тях.  Известните в търговската мрежа отрови против мишки са ефикасни до определена степен. Окончателното унищожаване на мишките и плъховете е силно специализирана дейност, която е добре да се извърши от професионалисти.

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/511_attach_3882_normal.jpg
http://zazz.info/images/gallery/2012_5/511_attach_3882_normal_1.jpg

Източник: http://www.higiena.biz